• Đã bán 64
Xin vui lòng liên hệ
 • Đã bán 127
5.200.000 4.800.000Giảm 8%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 45
4.850.0007.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 100
6.250.0008.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 101
9.700.00015.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 158
12.500.00017.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 60
20.500.00083.000.000
Hộp 20gr | 80 con
Hộp 50gr | 200 con
Hộp 100gr | 400 con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 146
33.000.000165.000.000
Hộp 20gr | 40 con
Hộp 50gr | 100 con
Hộp 100gr | 200 con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 44
35.000.000175.000.000
Hộp 20gr | 40 con
Hộp 50gr | 100 con
Hộp 100gr | 200 con
 • Đã bán 77
5.500.00024.000.000
Hộp 180 Viên
Hộp 300 Viên
Hộp 900 Viên
 • Đã bán 65
5.400.000 4.800.000Giảm 11%
 • Đã bán 158
4.000.000 3.250.000Giảm 19%
 • Đã bán 61
3.800.000 2.990.000Giảm 21%
 • Đã bán 119
3.300.000 2.950.000Giảm 11%
 • Đã bán 86
3.600.000 2.800.000Giảm 22%
 • Đã bán 56
2.150.000 1.950.000Giảm 9%
 • Đã bán 168
1.700.0003.250.000
Hộp 40 Con
Hộp 80 Con
 • Đã bán 49
2.000.000 1.500.000Giảm 25%
 • Đã bán 123
1.500.000 1.390.000Giảm 7%
 • Đã bán 82
1.300.0002.400.000
Hộp 1 lọ 90gr
Hộp 2 lọ 90gr
 • Đã bán 119
1.600.000 1.250.000Giảm 22%
 • Đã bán 68
1.400.000 1.230.000Giảm 12%
 • Đã bán 72
1.750.000 1.190.000Giảm 32%
 • Đã bán 104
1.450.000 1.150.000Giảm 21%
 • Đã bán 65
1.700.000 1.150.000Giảm 32%
 • Đã bán 143
1.200.000 1.030.000Giảm 14%
 • Đã bán 66
900.0001.680.000
Hộp 1 Chai 720ml
Hộp 2 Chai 720ml
 • Đã bán 107
1.150.000 880.000Giảm 23%
 • Đã bán 99
1.200.000 820.000Giảm 32%
 • Đã bán 96
950.000 800.000Giảm 16%
 • Đã bán 137
750.000 650.000Giảm 13%
 • Đã bán 158
750.000 600.000Giảm 20%
 • Đã bán 76
450.000 420.000Giảm 7%
 • Đã bán 55
300.000 200.000Giảm 33%
 • Đã bán 40
190.000 140.000Giảm 26%
 • Đã bán 168
1.700.0003.250.000
Hộp 40 Con
Hộp 80 Con
 • Đã bán 96
950.000 800.000Giảm 16%
 • Đã bán 137
750.000 650.000Giảm 13%
 • Đã bán 158
750.000 600.000Giảm 20%
 • Đã bán 55
300.000 200.000Giảm 33%

VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ TỔ YẾN KHÁNH HOÀ

CẨM NANG & TÀI LIỆUXEM TẤT CẢ

VỀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢOXEM TẤT CẢ

HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN BIỆT SẢN PHẨM SÂM THẬT – GIẢ, HÀNG CHÍNH HÃNG

Sức khỏe là vàng nhưng ngàn vàng cũng khó mua được sức khỏe. Một cơ [...]

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023

TỔ YẾN KHÁNH HÒA – YẾN VÀNG trân trọng thông báo đến Quý khách hàng [...]

CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG TỔ YẾN

Yến Sào cung cấp 18 loại Acid Amin, trong đó có 9 loại Acid Amin mà [...]

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Hiển thị 1–28 của 35 kết quả

 • Đã bán 64
Xin vui lòng liên hệ
 • Đã bán 40
190.000 140.000Giảm 26%
 • Đã bán 55
300.000 200.000Giảm 33%
 • Đã bán 76
450.000 420.000Giảm 7%
 • Đã bán 158
750.000 600.000Giảm 20%
 • Đã bán 137
750.000 650.000Giảm 13%
 • Đã bán 96
950.000 800.000Giảm 16%
 • Đã bán 99
1.200.000 820.000Giảm 32%
 • Đã bán 107
1.150.000 880.000Giảm 23%
 • Đã bán 66
900.0001.680.000
Hộp 1 Chai 720ml
Hộp 2 Chai 720ml
 • Đã bán 143
1.200.000 1.030.000Giảm 14%
 • Đã bán 104
1.450.000 1.150.000Giảm 21%
 • Đã bán 65
1.700.000 1.150.000Giảm 32%
 • Đã bán 72
1.750.000 1.190.000Giảm 32%
 • Đã bán 68
1.400.000 1.230.000Giảm 12%
 • Đã bán 119
1.600.000 1.250.000Giảm 22%
 • Đã bán 82
1.300.0002.400.000
Hộp 1 lọ 90gr
Hộp 2 lọ 90gr
 • Đã bán 123
1.500.000 1.390.000Giảm 7%
 • Đã bán 49
2.000.000 1.500.000Giảm 25%
 • Đã bán 168
1.700.0003.250.000
Hộp 40 Con
Hộp 80 Con
 • Đã bán 56
2.150.000 1.950.000Giảm 9%
 • Đã bán 86
3.600.000 2.800.000Giảm 22%
 • Đã bán 119
3.300.000 2.950.000Giảm 11%
 • Đã bán 61
3.800.000 2.990.000Giảm 21%
 • Đã bán 158
4.000.000 3.250.000Giảm 19%
 • Đã bán 65
5.400.000 4.800.000Giảm 11%
 • Đã bán 127
5.200.000 4.800.000Giảm 8%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
 • Đã bán 45
4.850.0007.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
0901 610 929
Facebook Zalo