NƯỚC YẾN SANEST NGƯỜI CAO TUỔI 70ml

35.000  33.000 

Sản phẩm mới nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi: Được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp khai thác tại các đảo Yến Khánh Hòa kết hợp với Glucosamin và Vitamin K2.

NƯỚC YẾN SANEST NGƯỜI CAO TUỔI 70ml

35.000  33.000