LỌ THỦY TINH 70ml NẮP VẶN

6.000 

Chất liệu thủy tinh, sản phẩm không có vân, không bọt khí, thủy tinh sáng trong.

[skillbar title=”ĐỘ NỞ” percentage=”50″ color=”#3498db” show_percent=”true”]

[skillbar title=”ĐỘ SỢI” percentage=”60″ color=”#2ecc71″ show_percent=”true”]

[skillbar title=”THẨM MỸ” percentage=”80″ color=”#9b59b6″ show_percent=”true”]

[skillwrapper type=”bar”]
[skill title_background=”#f7a53b” bar_foreground=”#f7a53b” bar_background=”#eeeeee” percent=”90″ title=”CSS3″]
[skill title_background=”#6adcfa” bar_foreground=”#6adcfa” bar_background=”#eeeeee” percent=”55″ title=”WordPress”]
[skill title_background=”#fa6e6e” bar_foreground=”#fa6e6e” bar_background=”#eeeeee” percent=”85″ title=”PHP”]
[skill title_background=”#336699″ bar_foreground=”#336699″ bar_background=”#eeeeee” percent=”100″ title=”jQuery” show_percent=”false”]
[/skillwrapper]

LỌ THỦY TINH 70ml NẮP VẶN

6.000 

Danh mục: Từ khóa: