TỔ HỒNG YẾN THÔ 50gr

3.000.000  2.000.000 

Hồng yến thô là tổ yến có màu cam hồng nguyên được khai thác tại Nha Trang và chưa qua xử lý,

LÔNG 30%
ĐỘ SỢI 80%
ĐỘ NỞ 85%
DINH DƯỠNG 80%
THẪM MỸ 80%

TỔ HỒNG YẾN THÔ 50gr

3.000.000  2.000.000