CHÂN TỔ YẾN CÒN LÔNG 50gr

1.900.000  1.500.000 

Phần chân yến được coi là nền móng vững chắc của tổ yến
Chân yến được đánh giá khá cao về mặt dinh dưỡng.
Dòng này không tạo nên dạng sợi như phần tổ yến sào.
Khi ăn sẽ có cảm giác về thứ mùi vị mạnh hơn.

LÔNG 20%
ĐỘ NỞ 80%
ĐỘ SỢI 20%
DINH DƯỠNG 70%
THẪM MỸ 45%

CHÂN TỔ YẾN CÒN LÔNG 50gr

1.900.000  1.500.000