TỔ YẾN SẠCH - TINH CHẾ

Chọn trọng lượng

4.000.000 3.100.000Giảm 23%
4.300.000 3.500.000Giảm 19%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
5.400.000 4.100.000Giảm 24%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
8.000.000 5.900.000Giảm 26%
5.000.000 3.700.000Giảm 26%
2.000.000 1.600.000Giảm 20%
2.300.000 1.800.000Giảm 22%
2.700.000 2.100.000Giảm 22%
2.400.000 1.900.000Giảm 21%

TỔ YẾN SẠCH THƯỢNG HẠNG - SƠ CHẾ

Chọn trọng lượng

Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
7.000.000 4.900.000Giảm 30%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
8.600.000 6.500.000Giảm 24%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiQuà Tặng Cao Cấp
20.000.000 12.000.000Giảm 40%
3.500.000 2.500.000Giảm 29%
4.300.000 3.500.000Giảm 19%
10.000.000 6.100.000Giảm 39%

TỔ YẾN CÒN LÔNG - THÔ

Chọn trọng lượng

Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
3.800.000 3.100.000Giảm 18%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
4.400.000 3.500.000Giảm 20%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
5.400.000 4.100.000Giảm 24%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
4.000.000 3.100.000Giảm 23%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
1.900.000 1.600.000Giảm 16%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
2.200.000 1.800.000Giảm 18%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
2.700.000 2.100.000Giảm 22%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiTặng Kèm Nhíp
2.000.000 1.600.000Giảm 20%

YẾN CHƯNG TƯƠI

Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiĐặt Trước 2 Giờ
460.000 370.000Giảm 20%
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợiĐặt Trước 2 Giờ
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
4.850.0007.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
9.700.00015.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
6.250.0008.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
12.500.00017.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
20.500.00083.000.000
Hộp 20gr | 80 con
Hộp 50gr | 200 con
Hộp 100gr | 400 con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
35.000.000175.000.000
Hộp 20gr | 40 con
Hộp 50gr | 100 con
Hộp 100gr | 200 con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
4.850.0007.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
9.700.00015.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
6.250.0008.600.000
10 con
15 Con
20 Con
25 Con
Quà tặng Cốc Chưng Yến tiện lợi Tặng 1gr Saffron
12.500.00017.200.000
20 Con
30 Con
40 Con
50 Con
Xem thêm
5.500.00024.000.000
Hộp 180 Viên
Hộp 300 Viên
Hộp 900 Viên
Xem thêm
Xem thêm
2.000.000 1.500.000Giảm 25%
1.700.0003.250.000
Hộp 40 Con
Hộp 80 Con
Xem thêm
25.000.000 19.500.000Giảm 22%
5.500.00024.000.000
Hộp 180 Viên
Hộp 300 Viên
Hộp 900 Viên
4.100.00024.000.000
3 viên
20 viên
25.000.000 19.500.000Giảm 22%
5.500.00024.000.000
Hộp 180 Viên
Hộp 300 Viên
Hộp 900 Viên
4.100.00024.000.000
3 viên
20 viên
Xem thêm
20.000.000 17.000.000Giảm 15%
4.900.0009.200.000
Hộp 1 lọ 180g
Hộp 2 lọ 180g
5.200.000 4.400.000Giảm 15%
1.350.000 1.150.000Giảm 15%
4.900.0009.200.000
Hộp 1 lọ 180g
Hộp 2 lọ 180g
5.200.000 4.400.000Giảm 15%
1.350.000 1.150.000Giảm 15%
Xem thêm
6.800.0009.100.000
300g (30 Ji) - 19 củ
300g (20 Ji) - 14 củ
300g (15 Ji) - 10 củ
3.500.0004.200.000
150g (30 Ji) - 10 củ
150g (20 Ji) - 7 củ
2.500.0002.800.000
300g | 11-20 củ
300g | 10 củ
2.300.000 2.100.000Giảm 9%
3.500.0004.200.000
150g (30 Ji) - 10 củ
150g (20 Ji) - 7 củ
2.300.000 2.100.000Giảm 9%
Xem thêm